d-imis

DITIS Incident Management System

Výpadky hardvéru či softvéru robia vrásky pracovníkom aj IT špecialistom. Náš systém prediktívne monitoruje a odhaľuje neštandardné správanie IT štruktúry a eliminuje jej výpadky. Funguje na open source platforme Zabbix, takže si ho prispôsobíte podľa svojich potrieb.

Ako funguje

Mozgom systému je analytický softvér. Ten si posvieti na údaje z jednotlivých zariadení prostredníctvom packetov, ktoré posiela monitoringu. Tie porovná s vami nastavenými hodnotami, a keď spozoruje neštandardné hodnoty, pošle vám notifikáciu o nutnosti zásahu. Prekročenia optimálnych hodnôt, a teda úroveň dôležitosti zásahu, si nastavíte sami.

Kde systém využijete

Najviac oceníte nasadenie tohto systému v kľúčovej oblasti IT štruktúry, ktorej výpadok by ohrozil ľudské životy, poskytovanie dôležitých služieb, finančné straty alebo výpadok výroby. Samozrejme, pomôže vám aj v menej dôležitých IT štruktúrach. Systém vám zároveň ušetrí náklady na budovanie drahých redudantných riešení, ktoré by vás pred výpadkami mali chrániť. Naše riešenie vám monitoruje aj výrobné zariadenia rôznych výrobcov, pri ktorých si môžete nastaviť viac ako 10 rôznych sledovaných parametrov. A všetky tieto údaje pre vás spracuje do prehľadného reportu.

Aké má výhody

Máte okamžitý prehľad o možných rizikách.

Zníži náklady na budovanie drahých riešení.

Rýchle nasadenie do prevádzky.

Funguje v prostredí cloudu, aj ako hybrid či lokálne nasadenie.

Možnosť nasadenia aj na „no name“ hardvér.

Prehľadné reporty vo vami vybranom čase.

Dokáže monitorovať aj zariadenia tretích strán CCTV, multifunkčných zariadení a pod.

Sami si nastavíte monitorované parametre a ich hodnoty.

Jednoducho rozšírite alebo znížite počet sledovaných zariadení.