O nás

Profil spoločnosti

Sme technologicko – poradenská spoločnosť so špecialistami na IT riešenia, ktorí sa postarajú o bezpečnosť a efektivitu vášho podnikania.

Navyše, aby sme mohli poskytovať prvotriedne a vysokokvalitné služby, spolupracujeme s najlepšími firmami z celého sveta. Našimi partnermi sú špičkoví inovátori v oblasti kamerových technológií, mapovania správania zákazníkov či riešení na prenos signálu. 

Postaráme sa o nasadenie systému, dodávku hardvéru, inštaláciu kamerového systému a ochotne vám poradíme. Naše systémy vám pomôžu so sledovaním správania zákazníkov, s meraním úspešnosti reklamných kampaní, so zvyšovaním kvality výroby či s ochranou zdravia a majetku.

Vďaka nášmu riešeniu budete vždy o krok pred konkurenciou. 

História

História našej firmy siaha do roku 2009

Od roku 2009 vyvíjame a dodávame softwarové a technologické riešenia, ktoré pomáhajú dohliadať a plne automatizovať úkony vo výrobných zariadeniach, maloobchodných predajniach, bankách a súkromných bezpečnostných spoločnostiach po celom svete. 

V roku 2016 sme zaviedli systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 (Quality Management System), a v tom istom roku zavádzame aj manažment pre bezpečné nakladanie s informáciami ISO/IEC 27 001:2013 (Information Security Management System). 

Motorom nášho úspechu a know-how je cit pre detail, hĺbková analýza klientových potrieb a zmysel pre obchod Fair-Play. Vždy hľadáme cestu, kedy na oboch stranách obchodného procesu budú víťazi. Hodnota za peniaze je kompasom pre naše služby a produkty. Preto implementujeme riešenia na mieru podľa individuálnych potrieb každého klienta. Našej práci rozumieme a máme ju radi. 

Oblasti pôsobenia

Myslíme si,  že základné piliere firmy ako je budova či firemný areál, ktorý firme dodáva istú formu prestíže, dôveryhodnosti či nezávislosti musia byť chránené bezpečnostným systémom. Preto naše aktivity začínajú práve pri ochrane hmotných majetkov firiem. V našom tíme máme niekoľko skúsených odborníkov pre kamerové a elektronické zabezpečovacie či vstupné systémy. Pri správnom návrhu vie spoločnosť ušetriť nemalé finančné prostriedky, ak sa tieto prvky bezpečnosti navrhujú spoločne.

Uvedomujúc si dôležitosť ochrany informácií pri tvorbe dokumentov, či už v digitálnej alebo papierovej forme, a optimalizáciu finančných nákladov pri ich produkcii, spojili sme naše sily so spoločnosťou EPSON, ktorá je svetový lídrom v technológii pre ekologicky udržateľnú a nízkonákladovú tlač.

Pomocnú ruku sme podali aj do sféry retailového biznisu, do ktorého sme priniesli nástroj na zvyšovanie efektívnosti každej predajne. Vyvinuli sme a neustále zdokonaľujeme software na počítanie a analyzovanie návštevnosti v maloobchodných prevádzkach. Naši klienti vďaka SHOPLE poznajú potenciál každej svoje predajne. Spoznali správanie svojich klientov. Dostali nástroj, ktorý im pomáha prijímať tie správne rozhodnutia.

V priemysle sa angažujeme hneď s viacerými softwerovými a hardwerovými produktami: Strict BoxLite, StrictBox Advanced / 3D, OMO, FRAS, FRM – ktoré pomáhajú dohliadať a plne automatizovať úkony vo výrobných zariadeniach, bankách a súkromných bezpečnostných spoločnostiach po celom svete.

Okrem našich služieb zameraných na bezpečnosť ponúkame aj kompletné portfólio „klasických“ IT služieb – od HW a SW dodávok až po správu serverov, úložných riešení, počítačových sietí a sieťových zariadení. Všetky produkty a služby, ktoré ponúkame, je možné zadávať aj formou outsourcingu balíka služieb – v takom prípade prevezmeme celú zodpovednosť za prevádzku a bezpečnosť, servery, firewally, počítače, siete a iné zariadenia. 

Vďaka nášmu individuálnemu prístupu sme schopní stanoviť reakčné časy alebo garantovať časy opravy tak, aby presne zodpovedali prevádzkovým potrebám našich zákazníkov a spoločnostiam. Sme schopní zabezpečiť prevádzku serverov a služieb našich zákazníkov v našom internom dátovom centre s 24-hodinovým dohľadom a starostlivosťou presne podľa ich potrieb.

Povinne zverejňované zmluvy

Výskum a vývoj bezpečnostno-integračnej platformy pre Smart Cities

Zmluva o dielo zo dňa 15.10.2021
Dátum uzavretia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022

Zmluva o dielo zo dňa 15.10.2021

EU