Sídlo

DITIS, a.s.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

Kontakt

+421 41 270 34 34
ditis@ditis.sk
www.ditis.sk

Fakturačné údaje

IČO: 502 328 86
DIČ: 212 024 4863
IČ DPH: SK2120244863

Bankové spojenie

Banka: ČSOB, a.s.
IBAN: SK89 7500 0000 0040 2496 2907