omo

Postavíme vašich zamestnancov na nohy

Vďaka webovému informačnému systému OMO získate online prehľad o pracovnej aktivite vašich zamestnancov. Stačí im smartfón s NFC technológiou a internetovým pripojením.

Ako funguje

Informačný systém má dve časti: prvou z nich je mobilná aplikácia zbierajúca údaje z NFC tagov. A tá druhá? To je webová aplikácia, ktorá NFC tagy spravuje a dohliada na aktivity, z ktorých si vytvoríte report. NFC tagy rozmiestníte vo vašom objekte a tie monitorujú činnosť zamestnancov. Všetko prebieha na zabezpečených CLOUD serveroch, takže sa nemusíte báť zneužitia.

Kde systém využijete

S týmto systémom môžete sledovať, evidovať a aj sa spätne pozrieť na aktivitu vášho pracovníka. Máte podozrenie, že zamestnanec nevykonal prácu alebo sa zdržiaval na inom mieste, ako mal? Vďaka NFC tagom si to overíte.

Aké má výhody

Bezproblémová inštalácia.

Jednoduché ovládanie.

Zvýši efektivitu zamestnancov.

Pomôže znížiť náklady.

Vytvoríte prehľadné reporty.

Bezpečne zálohuje dáta.